Zo zmluvy len zdrap papiera

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Všimnite si, že mocní sa už prestali zaťažovať dodržiavaním nejakých ústav či zákonov. Lisabonská zmluva napríklad jasne hovorí, že vnútorná bezpečnosť je vo výhradnej kompetencii každého štátu a že centrálne inštitúcie EÚ nemajú žiadne právo zasahovať do otázok vnútornej bezpečnosti jednotlivých štátov. Napriek tomu EÚ nariadila českej vláde odzbrojiť obyvateľstvo. A Babišova vláda už začala kroky presne podľa inštrukcií, ktoré z Bruselu dostala. Zákony a ústavy prestali hrať úlohu. Je to čisto o tom, kto momentálne drží moc.

A tu musíme konštatovať, že súčasnej EÚ-elite sa podarilo nazhromaždiť takú moc, ako doteraz žiadnej vládnucej vrstve v dejinách. Akokoľvek si vážim pokusy o odpor a sám sa k nim pripájam ako to len ide, je jasné, že v tejto fáze ešte nie je nádej na skutočnú zmenu pomerov. Či už tie pokusy prebiehajú demokratickou cestou, alebo inak. Dobrá správa ale je, že vo vnútri elít sa hromadí byrokratická neschopnosť, tuposť a je tam vidieť stále viac vnútorných sporov. Môžeme teda počítať s tým, že moc elít bude postupne slabnúť. Potom nastane čas na akciu k zmene pomerov. To všetko, čo vidíme dnes, to je len taká príprava. Jediná možnosť, ktorú dnes ľudia majú, je zdržovať postupujúcu skazu a pripravovať sa na výhodnejšiu situáciu.

Pokiaľ bude Európska únia trvať na svojom zámere osídliť naše územie iným etnikom, bude sa jednať o faktické vypovedanie zmluvy o spoločenstve. Európska únia sa tým okamihom stane okupačnou mocou a je povinnosťou každého slušného národa okupačnú moc vypudiť za každú cenu, „aj keby mali žrať trávu.“

Celý rozhovor

Dobrota bez zodpovednosti

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Tento týždeň ma na internete zaujal prejav Alessandra Meluzziho, psychiatra, spisovateľa, politického fabulátora a komika, ktorý sa pozerá na dianie v Taliansku. Práve Taliansko ako vstupná krajina pre ilegálnych migrantov je pod silným tlakom, v nadchádzajúcich voľbách to zatiaľ vyzerá tak, že zvíťazí pravicový blok pod vedením Silvia Berlusconiho. A ten sľubuje deportácie.

Aj z toho pohľadu je zaujímavý Meluzziho pohľad na takzvaných slniečkárov, alebo vítačov, nazvite ich ako chcete. Rozlišuje totiž medzi jedovatou dobročinnosťou a dobrom, medzi etikou úmyslu a etikou zodpovednosti. Etika úmyslu je tá, ktorá dláždi cestu do pekla, je postavená na okamihu, ale bez etiky zodpovednosti je ničivá. Musíme si totiž uvedomiť, že každý náš čin, aj ten akokoľvek v danom okamihu dobrý, má aj následok a dosah na naše životy aj životy ďalších pokolení.