Digitálna diktatúra sa začína

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Grécko sa stáva prvou krajinou Európy, ktorá začne pokutovať svojich občanov za to, že využívajú hotovosť! Grécka vláda si v týchto dňoch stanovila podmienku, na základe ktorej občania musia minimálne 30 % svojho príjmu utratiť v bezhotovostnej forme. Ak sa niekomu nepodarí v danom mesiaci tento cieľ naplniť, platiť bude špeciálnu daň, inak povedané pokutu, ktorá bude činiť 22 % zo sumy, ktorá občanovi v daný mesiac chýbala do naplnenia 30% kvóty!

Gréci tak budú musieť povinne začať používať pri tretine svojich platieb bezhotovostný platobný styk, inak budú pokutovaní priamo štátom! Vláda si od tohoto nového nariadenia sľubuje zvýšenie príjmov do štátnej kasy o min. 500 miliónov euro ročne (či už vo forme zisku z pokút alebo daní, ktoré by inak nemuseli byť zaplatené) a tiež zníženie počtu daňových podvodov. Ide však o tvrdý zásah do práv občanov, možnosť výberu platieb je totiž jedným zo základných prvkov slobody a toľko omieľanej demokracie.

Celý článok