On, ona, ono

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Ekonómka a spisovateľka Markéta Šichtařová sa vo svojom blogu na iDnes.cz zamerala na nový projekt českého ministerstva školstva s názvom Gendrová rovnosť. Odsudzuje nielen to, koľko projekt ministerstvo stál, ale aj to, že vymýva deťom mozgy.

Podľa Šichtařovej gendrovú rovnosť definuje odborná komisia, ktorá dohliada na to, aby bola do všetkých vnútorných dokumentov ministerstva riadne zapracovaná a aby sa všetci zamestnanci ministerstva riadne gendrovo korektne správali.

„Na liečbu chorých detí sa síce musia zakladať zbierky a zbierať trápne viečka od fliaš, ale sedem miliónov (takmer 275-tisíc eur) vláda pokojne hodí na takú, s prepáčením, volovinu, ktorej cieľom je deťom ,vysvetliť‘, že sú vlastne nejaké chybné, keď napodobňujú mamu a otca a správajú sa teda podľa mužských a ženských vzorov,“ čuduje sa spisovateľka.

Potom sa zamýšľa nad otázkou, či sú podľa gendrovej doktríny chybné aj jej deti, keď syn podľa výkladu tohto nového náboženstva prejavuje stereotypné správanie a hanbí sa priznať, že by ho bavilo hrať sa s bábikou, zatiaľ čo dcéra pod vplyvom gendrovo stereotypnej výchovy potláčala svoje skutočné potreby a autíčkam sa vyhýbala.

Šichtařová má pocit, že je to návrat do čias, keď sa ľudia báli hovoriť. „Namiesto ,súdruh Stalin je vôl‘ sa dnes musíme báť použiť slová ako ,smetiar‘, ,asistentka‘, ,zdravotná sestrička‘ či ,baník‘,“ menuje spisovateľka podľa svojich slov gendrovo nekorektné výrazy. „Správne je zrejme ,smetiari, smetiarky a smetiarčatá‘, ten tretí výraz označuje bezpohlavné bytosti, ktoré sa ešte nerozhodli, či sa cítia ako muž alebo ako žena,“ spresňuje.

Celý článok