Prínos imigrantov v suchých číslach štatistiky

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Často sa hovorí, ako budú imigranti zarábať na naše dôchodky. Je to samozrejme hlúposť. Ako môžu zarábať na naše dôchodky kultúrne, rečovo a vzdelanostne vylúčení ľudia, ktorí aj v prípade, že pracujú, tak len za minimálnu mzdu, alebo načierno, takže do sociálneho systému neprispievajú. Preto sa do štatistík, ktorými propagandisti mávajú, vždy mieša aj prínos či zamestnanosť nielen migrantov z mimoeurópskych krajín, ale aj migrantov z krajín Únie do iných členských krajín.

Európsky štatistický úrad minulý rok vydal podrobnú štatistiku, kde sa, netušiac následky, odvážil očistiť migráciu a rozdeliť práve podľa tohto kritéria a výsledky boli nielen evidentné, ale hlavne je poznať štatisticky zaznamenateľný negatívny trend.

Zobraziť celý článok