Stane sa z Európy žalár národov?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

V súvislosti s dianím v Španielsku okolo nezávislosti Katalánska na jednej strane a kritikou národných štátov na strane druhej sa na internete objavil zaujímavý rozhovor s Eduardom Chmelárom. Venuje sa v ňom nielen dvojitému metru, ktorý v praxi uplatňujú bruselské elity, ale aj vízii Európskej únie, ktorá by mala šancu prežiť. Z rozhovoru sme vybrali niekoľko myšlienok.

„Juncker na jednej strane nazve nacionalistické tendencie jedom a na druhej strane odmietne rozbíjať národné hranice v Európe. Je príznačné, že od malých národov chcú, aby sa nesústreďovali na svoju národnú identitu a boli viac Európanmi, no v skutočnosti to znamená, že od nich žiadajú, aby sa podvolili vôli dvoch veľkých národných štátov – Nemecku a Francúzsku. To nedáva nijakú logiku.

Politické elity oslavujú francúzsko-nemecký motor ako silu, ktorá naštartuje pozitívny trend smerom k užšej integrácii, ja tvrdím, že ju v konečnom dôsledku pochová a že takáto zjednotená Európa sa bude podobať skôr na žalár národov ako na kvalitatívne vyššiu civilizáciu. Súčasný integračný model je povýšením nemeckého a francúzskeho nacionalizmu na úroveň európskej hegemónie, nič viac. Žiaden európsky ľud, iba poníženie európskych národov na satelity Nemecka a Francúzska.

Riešenie ponúkol holandský obchodník, dedič pivovarníckeho impéria a proeurópsky politický aktivista Freddy Heineken, ktorý v spolupráci s profesorom dejín na univerzite v Leidene Wimom van den Doelom vypracoval plán, ktorý na základe historickej, kultúrnej a etnickej citlivosti rozdelil Európu na 75 regiónov.

Základným princípom tohto usporiadania bolo, že absencia veľkého a mocného štátu dáva európskemu spoločenstvu väčšiu šancu na stabilitu, rovnosť, mier a jednotu. Preto by žiaden z regiónov nemal mať viac ako 10 miliónov a menej ako päť miliónov obyvateľov. To znamená, že členmi EÚ by neboli Nemecko, Francúzsko, Španielsko alebo Taliansko, ale Bavorsko, Normandia, Katalánsko, Lombardia a podobne.

Partnerom päťmiliónového Slovenska nikdy nebude 85-miliónové Nemecko. Rozvíjať v takto usporiadanom spoločenstve vzťahy na báze rovnosti a spoločných záujmov je jednoducho nemožné. Ak chce byť Európa efektívna, musí decentralizovať veľké národné celky.“

Celý článok